Maskinkonstruktion

MASKINKONSTRUKTION

KONSTRUKTION


Det första som skapas är ett tekniskt koncept för hur uppgiften ska lösas. För design och konstruktion arbetar vi i IRONCAD som är en innovativ 3D-CAD för mekanisk konstruktion och industridesign. Genom dynamisk 3D-modellering hittar vi eventuella problem redan i utvecklingsfasen och levererar noggrant genomtänkta konstruktioner. Här kan rörelser och funktioner köras, ledtider och processförlopp kan enkelt och tydligt åskådliggöras. Olika alternativ kan provas på kortare tid.


Kundönskemål om förändringar i morgon går inte att förutse idag. Därför är det av stor betydelse att detaljer och hela sammanställningar tillåter oförutsedda snabba förändringar och införande av nya tekniklösningar. Gör ett antagande och upptäck senare ett bättre alternativ, modifiera – det är det som är produktutveckling. Resultatet är bättre produkter på kortare tid. Maskinkonstruktion är ett brett område som kräver massor av kombinerade kunskaper för att lösas och konstrueras på det mest kostnadseffektiva, snabbaste, kvalitativa och säkraste sättet.

  • Reducera operatörskostnader.

  • Förbättra produktkvalité och konsekvens.

  • Förbättra arbetskvalitén för de anställda.

  • Öka produktionsutfallet.

  • Öka flexibiliteten i tillverkningen.

  • Reducera kassation och öka avkastningen.

  • Följa säkerhetsregler och förbättra hälsa och säkerhet för arbetsplatsen.

  • Reducera omsättningen på anställda och svårigheten att rekrytera nya.

  • Reducera kapitalkostnader (lager och ledtider).

  • Spara utrymme i dyra produktionslokaler.

VÅRA MASKINER


Våra maskiner och komponenter är designade och konstruerade helt
efter våra kunders behov, önskemål och verksamhet. Målet och syftet
med våra maskiner är att våra kunder ska:

AUTOMATISERA MERA


Att automatisera verksamheten är en framtidssäker investering som, förutom att vara driftsäker och lönsam under många år, dessutom hjälper er att höja och utveckla produktiviteten. Med korta ställtider, tillförlitlig och hög kapacitet minskar drastiskt behovet av stora lager vilket ger en garanterad kostnadsreduktion.


Automation är en produktionsprocess som är flexibel, effektiv och rationell, kortar drastiskt ställtiderna, ökar maskinutnyttjandet och som sänker omkostnaderna samtidigt som det skapar förutsättningar för tillväxt. Den här effektiviseringen av verksamheten ger kraftig kapacitetsökning, jämn och god produktkvalitet och mer effektiv tillverkning vilket ger stärkt konkurrenskraft. Utöver detta försvinner farliga eller monotona industrijobb vilket förbättrar arbetsmiljön och säkerheten avsevärt. Lasta, packa, lyfta, vända, blanda, rensa, sortera, fylla, vad som än görs, innebär automation inte bara att arbetet blir enklare utan att processerna blir mer effektiva och smidiga.

DETTA GÖR VI

01.

 

Nykonstruktion

 

I samarbete med kund designar och konstruerar vi helt nya maskiner anpassade till kundens verksamhet.

 

02.


Ombyggnation


Vi designar, konstruerar och effektiviserar en kunds redan befintliga maskiner eller produktionslina.


03.


Komponenter


Utöver maskintillverkning tillverkar vi även anpassade specialkomponenter enligt kunds önskemål.


04.


Service


Vi är alltid tillgängliga för behov av tips, råd och service av våra maskiner.


BEHÖVER NI EN NY MASKIN ELLER BEHÖVER BYGGA OM EN BEFINTLIG?